Ny rapport visar brist på jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken

den
11 juni 2020

Klimatförändringarna drabbar kvinnor värre än män, särskilt när det kommer till vatten, toaletter och hygien. Därför måste klimatsatsningar ha ett jämställdhetsperspektiv. Tyvärr är det något som saknas i både svenska och internationella lagar och ramverk. Det visar en rapport som WaterAid tillsammans med 17 andra organisationer har tagit fram genom Concord.

I rapporten kräver vi bland annat att kvinnors lika tillgång till rent vatten, toaletter och hygien måste vara en central del i Sveriges klimatpolitik och i den feministiska utrikespolitiken.

Läs mer om rapporten ”Feminist Policies for Climate Justice” >
 

Vår rapport ger exempel på att:

  • Kvinnor och män drabbas olika av klimatförändringar.
  • Kvinnor och män påverkar miljön olika – utifrån de olika roller de har i familj och på samhällsnivå.
  • Kvinnor och män har olika möjligheter att vara delaktiga i beslut som påverkar klimatet och tillgång till naturresurser som vatten. miljön. 
  • Det intersektionella perspektivet är avgörande för att förstå kopplingen mellan jämställdhet och klimat. Kvinnor och flickor som lever i fattigdom och utan tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är till exempel särskilt drabbade och deras möjligheter att delta och ha inflytande över beslut är särskilt begränsade.