Vår värld står på spel

den
10 augusti 2021
Chan Srey Nuch, 31, står med sina två döttrar i översvämning
WaterAid/ Tom Greenwood

I en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC fastslås det tydligt att klimatkrisen redan är här och att den skapar stor förödelse. Vidare visar rapporten att det inte längre är en fråga om att undvika katastrofer, utan att anpassa oss och agera kraftfullt nu för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Den 10 augusti släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport som har sammanställt det globala kunskapsläget om klimatförändringarna. Rapporten är tydlig. Klimatkrisen är redan här och skapar enorm förödelse. I framtiden kommer det bli mycket värre. I anslutning till rapporten sade FN:s generalsekreterare António Guterres att alarmklockorna är öronbedövande och bevisen obestridliga, och att klimatförändringarna försätter miljarder människor i omedelbar risk.

Rapporten måste verkligen bli en väckarklocka för hela världen. Den visar att vi måste agera kraftfullt, och vi måste agera nu! Samtidigt beskriver rapporten saker vi redan vetat om länge. Att klimatförändringarna är orsakade av människor. Att klimatförändringarna leder till extremväder som översvämningar, värmeböljor och torka. Att klimatförändringarna till stor del handlar om vattenförändringar.

Världens rikaste länder måste nu ta klimatförändringarna på allvar.

På ett sätt kommer rapporten väldigt lägligt. Den kommer efter en sommar då Tyskland upplevt fruktansvärda översvämningar, extrema bränder har härjat i Kanada och nya värmerekord har satts i USA. Världens rikaste länder måste nu ta klimatförändringarna på allvar eftersom de är ett direkt hot mot den egna befolkningen. Men det är också sorgligt att det krävs katastrofer i vår del av världen för att världens rikaste länder ska ta klimatförändringarna på allvar. I många av de länder där WaterAid arbetar har klimatförändringarna redan i decennier orsakat katastrofer, lidande och fattigdom.

Helt grundläggande för klimatanpassning är hållbar tillgång till rent vatten.

Och trots sommarens händelser i Europa och Nordamerika är det fortfarande världens fattigaste samhällen som drabbats värst. Det är människor i Bangladesh, Burkina Faso och Madagaskar som dör i diarrésjukdomar när översvämningar förstör deras vattensystem, det är de som svälter när skördar torkar bort och det är de som tvingas lämna sina hem när stigande hav försaltar grundvattnet där de bor. Människor som lever i extrem fattigdom drabbas värst av klimatförändringarna. Samtidigt är deras utsläpp bara en bråkdel av våra.

Rapporten från FN:s klimatpanel visar att utsläppen måste minska kraftigt, och att de måste göra det nu. Men den visar också att vi inte kan vrida tillbaka klockan. Klimatförändringarna är redan här, och även om utsläppen minskades till noll redan idag skulle vi behöva leva med dess konsekvenser. Vi måste alltså anpassa oss. Helt grundläggande för klimatanpassning är hållbar tillgång till rent vatten. Något som dessutom är en bra investering.

I somras släppte WaterAid och Vivid Economics en rapport som visar att investeringar i rent vatten, sanitet och hygien kan ge upp till 21 gånger tillbaka. Rapporten visar dessutom att varje krona som satsas på samhällens förmåga att klara av översvämningar kan bidra till minst 62 kronor i minskade kostnader för att i efterhand reparera skador och återställa driftstörningar och infrastruktur.

För att nå de människor i världens låginkomstländer som idag saknar rent vatten krävs i genomsnitt omkring 229 miljarder dollar om året, och detta inkluderar kostnader för att bygga motståndskraft mot klimatförändringarna. En insats som skulle kunna rädda 1,6 miljoner människors liv om året, och hjälpa hela världen att anpassa sig efter nuvarande och framtida vattenrelaterade effekter av klimatförändringarna. Satsningar som det alltså även är en god investering rent ekonomiskt.

229 miljarder dollar är mycket pengar. Men samtidigt spenderar världens rikaste länder över 500 miljarder dollar om året på att subventionera fossilt bränsle. Här har politiker ett val. Vill de fortsätta finansiera verksamhet som förstör vår värld, eller vill de investera i det som skapar en mer hållbar, rättvis och klimatanpassad värld?

Inför FN:s klimatkonferens (COP26) i november 2021 uppmanar WaterAid därför EU, Sverige och alla regeringar och intressenter att rädda vår värld. För det är faktiskt vår värld som står på spel nu.

Under COP26 har världens ledare chansen att antingen gå till historien som de som vägrade agera trots att de visste om farorna, eller som de som för första gången genomförde åtgärder som faktiskt vände utvecklingen.

Politik och klimat är komplext. Men det är också väldigt enkelt. Vi vet vad som måste göras:

  • Stoppa utsläppen
  • Anpassa samhällen efter klimatförändringarna
  • Satsa på hållbar tillgång till rent vatten

Alarmklockan ringer. Kunskapen finns. Finansieringen finns. Men finns viljan att rädda vår planet? Det är frågan som jag bär med mig in i hösten.