Världen står inför en vattenkris på liv och död

2 min läsning
WaterAid/Sam Vox

Mustafa Ismali, som bor i Kiburugwa i Tanzania, visar hur högt floden steg under de kraftiga regnen i samhället där han bor,. Invånarna har använt skräp och avfall som skydd mot översvämningarna.

KOMMENTAR
 

Vi på WaterAid brukar prata om att klimatförändringar är vattenförändringar och att klimatkrisen är en vattenkris. Att det verkligen är så slår en ny FN-rapport från Världsmeteorologiska organisationen, WMO, fast. Rapporten bekräftar även att det krävs omedelbara åtgärder och att klimatfinansieringen är långt ifrån tillräcklig. Detta är prioriterade frågor för WaterAid och något vi arbetar aktivt med i vårt påverkansarbete.

Världen är på väg mot en vattenkris utan motstycke. Med värre torrperioder, kraftigare översvämningar och stigande hav hotas miljarder människors vattenförsörjning.

Fem miljarder människor kommer hotas av vattenbrist minst en månad om året år 2050. 2018 var den siffran 3,6 miljarder. Antalet människor som kommer att få brist på vatten förväntas alltså öka kraftigt. Det innebär att miljontals fler människor kommer att få det svårt att hålla sig friska, eller till och med överleva.

Rapporten kommer bara veckor innan FN:s klimatmöte COP26 drar igång. Världens regeringar kommer behöva fatta beslut på liv och död för miljontals människor över hela världen. Människor som redan nu lever med klimatförändringarnas effekter.

Det är hög tid att rikare länder, som historiskt står för merparten av världens koldioxidutsläpp, betalar tillbaka sin klimatskuld till fattigare länder. Skulden består i att människor som lever i fattiga och marginaliserade samhällen och länder ofta drabbas hårdast av klimatförändringarna, trots att de bidragit minst till att orsaka dem.

Som jämförelse släpper en svensk ut i genomsnitt omkring 4 ton koldioxid per år, medan en person i Burkina Faso släpper ut 0,2 ton. Trots det är Burkina Faso mycket hårdare drabbat av klimatförändringarna än vad Sverige är.

Människor som lever utan tillgång till rent vatten och toaletter är extra sårbara för klimatförändringar. För många kan tillgång till rent vatten vara den viktigaste skillnaden mellan att kunna, eller inte kunna, anpassa sig till ett förändrat klimat.

Trots det går idag endast 1 procent av de internationella, offentliga klimatinvesteringarna till rent vatten i utsatta samhällen.

COP26 är en möjlighet för världens ledare att öka stödet till klimatanpassningar. Det krävs lika mycket resurser som arbetet för att begränsa den globala uppvärmningen. Dessutom måste tillgång till rent vatten prioriteras mycket högre i arbetet med klimatanpassningar.

– Vi måste vakna och se kriserna kopplade till vatten som hotar oss, sa WMO:s chef Petteri Taalas häromdagen. Jag kan inte annat än att hålla med, och undrar om det är nu världens politiker ska vakna och börja ta sitt ansvar.