WaterAid satsar på medarbetarna genom ny rekrytering

2 min läsning
Sanna Klaus
PRESSMEDDELANDE
 

WaterAid har vuxit kraftigt de senaste åren och satsar nu på medarbetarna genom att anställa stjärnskottet Sanna Klaus som HR-chef. Personalen är organisationens viktigaste resurs och för att vara en attraktiv arbetsgivare, som sätter medarbetarnas kompetens, trivsel och glädje i fokus, får Sanna Klaus en självklar plats i ledningsgruppen.

Sanna Klaus kommer närmast från Academedia, och har tidigare arbetat kommunalt, samt inom privat och statlig verksamhet.

Hon är värderingsstyrd och tycker det är viktigt att sätta moral och etik högt. WaterAids arbete med att skapa tillgång till rent vatten och sanitetslösningar är en anledning för Sanna Klaus att byta arbetsplats. Hon kliver in i en växande organisation där innovation och affärsutveckling är centralt.

”För mig handlar det om att vi som organisation har ett mindset där vi hela tiden arbetar för att förnya och förbättra oss, för att våra medarbetare och vår organisation i sin tur ska kunna växa och utvecklas", berättar Sanna Klaus.

Hon har ett genuint intresse i att få människor att bli de bästa versionerna av sig själva. En särskilt intressant aspekt är att WaterAid är en stor global organisation.

”Jag tycker att det viktigaste är att vi alla har inställningen att vi alltid kan lära av varandra och att vi genom goda relationer och bra kommunikation kan åstadkomma vad som helst tillsammans."

En bra arbetsplats är enligt Sanna Klaus en där medarbetare trivs och kan vara sig själva.

”Det är grundläggande för att lyckas med det vi vill åstadkomma med verksamheten. Människor behöver må bra för att de övergripande målen ska uppnås. Därför behöver vi skapa en arbetsmiljö som ger människor rätt förutsättningar."

WaterAid är stolta över att få utveckla arbetet med sin fantastiska personal, siktet är på att attrahera de allra bästa.

”Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Sanna. Vi har höga ambitioner som arbetsgivare och har genomfört flera utvecklingsprojekt senaste året, vilket lett till väldigt fina resultat i vår medarbetarenkät. Med Sanna på plats kommer vi kunna skruva upp ambitionerna ytterligare. Vi vill att WaterAid ska vara det självklara alternativet för talanger som vill vara med och lösa framtidens globala utmaningar på en innovativ och resultatfokuserad arbetsplats, tillsammans med roliga och omtänksamma kollegor", säger generalsekreterare Anna Nilsdotter.