WaterAid i ny rapport: 400 år tills alla i Afrika har en toalett – sanitetskrisen förvärras av klimatförändringarna

3 min läsning
WaterAid/DRIK/Habibul Haque
PRESSMEDDELANDE
 

Varje år producerar mänskligheten omkring 350 miljoner ton avföring. Att denna avföring tas om hand på ett säkert sätt är grundläggande för alla människornas hälsa, men idag saknar två miljarder människor i världen tillgång till en fungerande toalett. I en ny rapport varnar WaterAid för att klimatförändringarna förvärrar sanitetskrisen och uppmanar till åtgärder: ”Sverige kan göra stor skillnad internationellt genom tydliga satsningar på toaletter och sanitet i Sveriges klimatarbete och i den feministiska utrikespolitiken” säger WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter.

I en ny rapport från WaterAid varnar organisationen för att klimatförändringarna skapar en livsfarlig situation för de miljarder människor som idag saknar toalett eller är beroende av svaga sanitetssystem. I rapporten ”Living in a fragile world: The impact of climate change on the sanitation crisis” framgår att två miljarder människor, var fjärde i världen, idag saknar tillgång till en fungerande toalett.

I rapporten kräver WaterAid kraftigt ökade satsningar på sanitetsystem som är motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Trots att fungerande sanitet är helt avgörande för hälsa, utveckling, jämställdhet och klimatanpassning är det idag extremt underfinansierat, både av biståndsgivare och av stater. I nuvarande takt kommer alla människor i Afrika söder om Sahara ha tillgång till en fungerande toalett först år 2409, nästan 400 år efter att de globala hållbarhetsmålen ska vara uppnådda till 2030.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter menar att Sverige har en stor möjlighet att driva på internationellt för att sanitetsfrågan ska få större uppmärksamhet:

– Internationellt är Sverige en av de största bidragsgivarna vad gäller klimatfinansiering, och ses ofta som ett föredöme av många länder. Vi ser därför att Sverige inom arbetet för klimatanpassning och klimatfinansiering verkligen skulle kunna driva på internationellt för att uppmärksamma vikten av sanitet i det globala klimatarbetet. Särskilt ser vi att Sverige kan göra stor skillnad internationellt genom tydliga satsningar på toaletter och sanitet i Sveriges feministiska utrikespolitik. Tillgång till fungerande toaletter är helt avgörande för flickors och kvinnors möjlighet till självständighet, frihet, hälsa och utbildning, säger Anna Nilsdotter.

Som en konsekvens av bristande sanitet dör över 300 000 barn, och totalt 829 000 människor, om året i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet.

– När människor saknar toaletter och fungerande sanitetsystem sprids virus och bakterier från deras avföring rakt ut i samhället och förorenar vattenkällor, mat och närmiljön. Som en konsekvens sprids livsfarliga diarrésjukdomar som kolera med blixtens hastighet, säger Anna Nilsdotter. 

I rapporten presenterar WaterAid hur sanitetskrisen i världen förvärras av extrema väderhändelser orsakade av klimatförändringarna. Vid extrema väderhändelser som översvämningar och cykloner förstörs svaga sanitetssystem vilket sprider avföring och förorenar vattenkällor. Värst drabbas människor i världens fattigaste samhällen, framförallt kvinnor, samma människor som bidragit minst till att orsaka klimatförändringarna. Mellan 2030-2050 beräknas ytterligare 250 000 människor om året dö på grund av klimatförändringarna, många av dem i sjukdomar orsakade av bristande sanitet.

– Världen har med rätta agerat kraftfullt för att bekämpa covid-19, men samtidigt dör hundratusentals människor av något så simpelt som att det inte finns rent vatten och fungerande toaletter. Detta är det nästan helt tyst om. Som vår rapport visar riskerar dessutom ännu fler människor att dö framöver när sanitetskrisen förvärras av klimatförändringarna. Fungerande sanitetssystem är helt enkelt avgörande för att människor ska kunna överleva klimatförändringarna, säger Anna Nilsdotter.   

Om rapporten

WaterAid globala rapport ”Living in a fragile world: The impact of climate change on the sanitation crisis” beskriver konsekvenserna av sanitetskrisen i världen och hur klimatförändringarna förvärrar situationen för de människor som idag lever utan tillgång till fungerande sanitetssystem. Rapporten gör även nedslag i fyra av de länder i världen där sanitetskrisen är som störst: Bangladesh, Madagaskar, Zambia och Nigeria.

Rapporten släpps inför världstoalettdagen den 19 november. Världstoalettdagen är en årlig dag med syftet att uppmärksamma varför sanitet är så viktigt för hälsa och utveckling.